Truman Estate Sofa - Pewter

Retail Price $1,250.00
Howse | Guest   $1,000.00

London XL Sofa - Granite

Retail Price $1,500.00
Howse | Guest   $1,200.00

Kimlito SOFA - Turbo

Retail Price $2,800.00
Howse | Guest   $2,240.00