SOFAS

BANKS SOFA - CINNAMON

Retail Price $2,750.00

BRADLEY XL SOFA - OTTER

Retail Price $2,800.00

HOLLAND SOFA - STONE

Retail Price $1,400.00

HOLLAND SOFA GREY

Retail Price $2,200.00

HOWSER SOFA - AFRICA

Retail Price $2,000.00

HOWSER SOFA - BERBER

Retail Price $1,000.00

HOWSER SOFA - EARTH

Retail Price $2,000.00

HOWSER SOFA - GREY

Retail Price $2,000.00

HOWSER SOFA - LINEN

Retail Price $1,000.00

HOWSER SOFA - SALT

Retail Price $1,000.00

MARION EST SOFA - PEARL

Retail Price $1,400.00